Sök Sök

Favoriter

Favoriter

Leverans 1-2 dagar Fri frakt från 300kr

Kvalitet

LÄS SOM PDF OCH LADDA NER CERTIFIKAT:
Certifikat IP Livsmedel

CERTIFIKAT EKOLOGISKT

Matkompaniet AB är certifierade enligt IP Livsmedel. Vi är också certifierade för import av ekologiska livsmedel.
Nedan kan du läsa mer om IP Livsmedel:
IP Livsmedel är en grundcertifiering inom IP-standarden och innehåller krav som är baserade på livsmedelslagstiftningen.
IP är en standard för kvalitetssäkrad produktion av livsmedel och prydnadsväxter i hela kedjan från primärproduktion till förädling. IP ägs och förvaltas av Sigill Kvalitetssystem AB, ett dotterbolag till Lantbrukarnas Riksförbund, LRF.
IP-standarden har tre nivåer; Sigillnivån, grundnivån och tillvalsnivån. IP Livsmedel är en grundcertifiering för livsmedelssäkerhet, spårbarhet och redlighet och vänder sig till företag inom förädling, packeri, lager samt till företag inom parti- och provisionshandel.
Företag certifierade enligt IP Livsmedel har ett heltäckande kvalitetssäkringsprogram som ofta lever upp till kraven från kunder och myndigheter. Certifikatet är ett värdefullt kvitto på verksamhetens goda arbete inom livsmedelssäkerhet, HACCP-arbete, hygien, spårbarhet och märkning.

CERTIFIERADE PRODUKTER EFTERFRÅGAS

De största svenska/nordiska handelskedjorna (medlemmar i Svensk Dagligvaruhandel) rekommenderar idag IP Livsmedel som ett sätt för små- och medelstora företag att uppfylla leverantörskraven gällande livsmedelssäkerhet. Med IP Livsmedel kan ni tryggt svara ja när handelns inköpare frågar om kvalitetscertifiering. Cirka 1200 livsmedelsföretag är idag certifierade, och nya tillkommer hela tiden.
Ett företag som är certifierat enligt IP Livsmedel kontrolleras regelbundet av en oberoende ackrediterad part, ett certifieringsorgan, som intygar att kraven i standarden uppfylls. Ackreditering innebär att certifieringsorganets oberoende och kompetens kontrolleras av en myndighet (Swedac i Sverige).

FTI Förpacknings & Tidnings Insamlingen, MATKOMPANIET AB är anslutna till FTI, näringslivets insamlingssystem  för återvinning av förpackningar.

I Sverige har vi sedan 1994 haft producentansvar som innebär att om ditt företag tillverkar, för in, fyller eller på annat sätt använder en förpackning* eller en förpackad vara på den svenska marknaden har du en skyldighet att samla in och återvinna förpackningen.Grunden för insamlings- och återvinningssystemet för förpackningar- och tidningar i Sverige är producentansvaret. Grundtanken med producentansvaret är att minska mängden avfall och säkerställa att det avfall som trots allt uppstår, återvinns och används till nya produkter.

Producentansvaret för förpackningar och tidningar innebär också att producenterna är skyldiga att rapportera in hur stor mängd förpackningar och tidningar de sätter på den svenska marknaden och hur de insamlade mängderna hanteras. Uppgifterna används för att kunna följa upp både nationella och EU-gemensamma mål.

Grundprincipen som producentansvaret bygger på kallas "Polluter Pays Principle" (PPP), det vill säga "förorenaren betalar". Principen innebär att den part som belastar miljön negativt måste betala tillbaka till miljön för den belastning man orsakar.

Anslutningsbevis

Vi använder cookies för att ge dig en överlägsen användarupplevelse. Om du vill veta mer om cookies och hur vi använder dem, vänligen klicka på Läs mer..

Läs mer