Kvalitet

LÄS SOM PDF OCH LADDA NER CERTIFIKAT:
Certifikat IP Livsmedel

CERTIFIKAT EKOLOGISKT

Matkompaniet AB är certifierade enligt IP Livsmedel. Vi är också certifierade för import av ekologiska livsmedel.
Nedan kan du läsa mer om IP Livsmedel:
IP Livsmedel är en grundcertifiering inom IP-standarden och innehåller krav som är baserade på livsmedelslagstiftningen.
IP är en standard för kvalitetssäkrad produktion av livsmedel och prydnadsväxter i hela kedjan från primärproduktion till förädling. IP ägs och förvaltas av Sigill Kvalitetssystem AB, ett dotterbolag till Lantbrukarnas Riksförbund, LRF.
IP-standarden har tre nivåer; Sigillnivån, grundnivån och tillvalsnivån. IP Livsmedel är en grundcertifiering för livsmedelssäkerhet, spårbarhet och redlighet och vänder sig till företag inom förädling, packeri, lager samt till företag inom parti- och provisionshandel.
Företag certifierade enligt IP Livsmedel har ett heltäckande kvalitetssäkringsprogram som ofta lever upp till kraven från kunder och myndigheter. Certifikatet är ett värdefullt kvitto på verksamhetens goda arbete inom livsmedelssäkerhet, HACCP-arbete, hygien, spårbarhet och märkning.

CERTIFIERADE PRODUKTER EFTERFRÅGAS
De största svenska/nordiska handelskedjorna (medlemmar i Svensk Dagligvaruhandel) rekommenderar idag IP Livsmedel som ett sätt för små- och medelstora företag att uppfylla leverantörskraven gällande livsmedelssäkerhet. Med IP Livsmedel kan ni tryggt svara ja när handelns inköpare frågar om kvalitetscertifiering. Cirka 1200 livsmedelsföretag är idag certifierade, och nya tillkommer hela tiden.
Ett företag som är certifierat enligt IP Livsmedel kontrolleras regelbundet av en oberoende ackrediterad part, ett certifieringsorgan, som intygar att kraven i standarden uppfylls. Ackreditering innebär att certifieringsorganets oberoende och kompetens kontrolleras av en myndighet (Swedac i Sverige).

Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en överlägsen användarupplevelse. Om du vill veta mer om cookies och hur vi använder dem, vänligen klicka på Läs mer..

Läs mer