Nasseröds Bigårdar

Nasseröds Bigårdar finns i Norra Bohuslän, utanför Hamburgsund på gården Nasseröd och i dess omgivningar. Gården är navet kring vilket Helen driver sin biodling sedan 2008. Här är vi den tredje generationen som brukar gården och ger liv åt landsbygden. Genom att köpa vår lokalproducerade Honung hjälper ni till att ge ökade skördar av bl. a. frukt och bär och att hålla det Bohuslänska landskapet öppet och levande. 

"Att bedriva biodling på yrkesnivå är ett livsstilsval där miljön, bin och deras hälsa, min familj och bruket av gården. Nasseröd är viktiga inslag. Mina produkter har alla på något sätt sitt ursprung hos bin och det som de producerar. Min biskötsel utförs med omsorg om bin och natur och därför används inte kemikalier utan endast de ämnen och syror som naturligt förekommer i bins miljö.

Honungen hanteras varsamt genom hela produktionen för att bibehålla dess fina egenskaper ända fram till kunden. Inom hantverket att hålla bin och skörda honung, bivax mm blir man förmodligen aldrig fullärd, utan ställs ständigt inför nya utmaningar."

Helen B Martinsson

Porträtt av Helen B Martinsson.
  • Totalt: 5
  • Totalt: 5

Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en överlägsen användarupplevelse. Om du vill veta mer om cookies och hur vi använder dem, vänligen klicka på Läs mer..

Läs mer